Leden 2011

Zpráva o průběhu projektu

25. ledna 2011 v 10:31 Informace o projektu

Setkání

V souladu s harmonogramem se projekt se zkráceným názvem "Integrace" se blíží ke konci. V průběhu realizace jsme museli nastavit krizový režim, neboť financování projektu není ideální. Taktéž došlo k rozsáhlé výměně pracovníků projektu, což nám působilo další problémy.
Cíle však budou naplněny a
využívány při další činnosti v rámci integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na naší škole. V průběhu projektu byla vybavena relaxační místnost pro činnosti speciální pedagogické péče. Tato místnost je pravidelně využívána. Ověřovaly různé prvky práce a to jak v rámci pravidelné výuky i mimo ni. Naši kolegové z týmu hledali inspiraci i na jiných základních školách, kde se seznamovali se způsoby práce a pomůckami. V současné době dochází k celkové sumarizaci poznatků, zpracování příruček a přípravě závěrečné konference.