Duben 2009

Konference ZŠ Vsetín Luh k zahájení projektu ESF

14. dubna 2009 v 14:30 | Mgr.Igor Haša |  Informace o projektu
V rekonstruovaném historickém objektu Na Maštaliskách se devátého dubna uskutečnila slavnostní
konference k zahájení projektu projektu ZŠ Vsetín, Luh 1544 z globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Zlínském kraji (GG ZK 1.2) "Zvýšená péče o žáky se speciálními potřebami pro usnadnění integrace".

Hosty uvítala místostarostka Vsetína p.Táborská, která ocenila aktivity školy v oblasti projektů a poděkovala pozvaným pedagogům za jejich cílevědomou práci.

Během programu představil ředitel školy p.Kořenek projekty Evropského sociálního fondu a jejich využití v regionu. Mgr.Zuzana Sochorová projektová manažerka v prezentaci představila konkrétní podobu realizace projektu ve škole v Luhu, jeho etapy a cíle. V programu byly představeny webové stránky. Záběry z konference a reportáž s rozhovorem vysílala regionální TV Beskyd ve svém zpravodajství.

Na závěr si všichni účastníci měli možnost prohlédnout prostory podnikatelského inkubátoru Na Maštaliskách. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění pohoštění pro hosty.