Březen 2009

Pozvánka na konferenci na Maštaliskách

29. března 2009 v 14:58 | Mgr.Igor Haša |  Informace o projektu
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na konferenci u příležitosti zahájení projektu ZŠ Vsetín, Luh 1544 z globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Zlínském kraji (GG ZK 1.2)

Zvýšená péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro usnadnění integrace

Místo: Podnikatelský inkubátor na Maštaliskách, Horní náměstí 3, Vsetín

Termín: 9.dubna 2009 od 9.00 hodin

Program:

1. Zahájení a vystoupení hostů
2. Evropský sociální fond
3. Źáci se speciálními vzdělávacími potřebami na školách
4. Představení projektu
5. Aktivity projektu
6. Webové stránky
7. Diskuse
8. Exkurze podnikatelského inkubátoru
9. Závěr

Srdečně Vás zveme!

Mgr.Petr Kořenek ředitel školy, vedoucí projektu a Mgr.Zuzana Sochorová projektový manažer

Škola vybuduje relaxační místnost

16. března 2009 v 22:03 | Mediafax |  Tiskové zprávy
Vsetínská základní škola Luh chce do nového školního roku vybudovat speciální relaxační místnost, která pomůže dětem zvládat jejich tělesný či mentální handicap. Ředitel školy Petr Kořenek agentuře Mediafax uvedl, že v místnosti bude kuličkový bazén i speciální lampy.
Škola v Luhu se zabývá vzděláním a integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a odborníci zde pracují s dětmi trpícími různými druhy postižení. Školu tak kromě zdravých dětí navštěvují například i školáci s očními vadami, fyzickým postižením nebo autisti. "Nová místnost bude znevýhodněným žákům pomáhat zmírnit stres pramenící z nízkého sebevědomí či školních neúspěchů. Místnost bude sloužit také k výuce předmětů speciální pedagogické péče," podotkl Kořenek.

Škola vybuduje místnost z evropských dotačních prostředků, které získala na svůj projekt Zvýšená péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro usnadnění integrace. Celkem získala škola na projekt 1,18 milionu korun, vybudování relaxační místnosti bude stát asi 200 tisíc korun.

Základní školu Luh navštěvuje 540 žáků, z toho 54 je věnována péče v rámci skupinové integrace a 15 individuální péče.
(převzato z agenturních zpráv)

"Vzdělávání a konkurenceschopnost"

16. března 2009 v 21:42 | Mgr.Igor Haša
Základní škola Vsetín, Luh 1544 uspěla s žádostí o finanční podporu z Operačního programu "Vzdělávání a konkurenceschopnost" a byla jí schválena částka 1 186 643,--Kč na realizaci projektu "Zvýšená péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro usnadnění integrace".